Welkom bij CodingConnected

CodingConnected ontwikkelt klantspecifieke software op het vlak verkeersmanagement. Dit betreft bijvoorbeeld het ontwerpen en programmeren van verkeersregelingen, en het ontwikkelen van software ter ondersteuning bij ontwerp en programmering van verkeersregelingen. Daarnaast voert CodingConnected verkeerssimulaties uit, en biedt desgewenst in meer algemene zin ondersteuning bij de ontwikkeling van klantspecifieke software. Het aanbod van CodingConnected:
  • Ruime ervaring met het programmeren, testen en simuleren van verkeersregelingen
  • Software op maat, toegespitst op de wensen van de opdrachtgever
  • Oplossend vermogen: samen zoeken naar de beste aanpak
  • Praktijkgericht: ontwikkeling vanuit verkeerskundig oogpunt
  • Innovatief: gebruik van moderne, toekomstvaste technologieën; desgewenst open source
Heeft u interesse in de producten van CodingConnected? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor u en uw organisatie.