CalcIt

Met CalcIt kunnen op eenvoudige en efficiënte wijze ontruimings- en intergroentijden worden berekend. De applicatie werkt volgens de bereken methoden zoals omschreven in CROW publicatie 321. CalcIt staat voor: Calculator for Intersignalgroup Timings.

Community vs. professional versie

CalcIt wordt aangeboden in twee varianten: een “Community versie”, die gratis ter beschikking wordt gesteld, en een betaalde versie voor professioneel gebruik. De community versie is volledig functioneel, maar kent een aantal beperkingen. De verschillen zijn hieronder weergegeven:

VersieCommunityProfessional
PrijsGratisNeem contact op
Intekenen ontwerp
Berekenen conflicten & tijden
Controleren matrix
Weergeven resultaten
Importeren
Exporteren
Aanpassen default instellingen
Wijzigen achtergrond
Doorzichtige lijnen & achtergrond

Test fase

CalcIt is momenteel nog bèta software. Dit houdt in dat de applicatie nog in ontwikkeling is, en bepaalde functionaliteiten nog worden toegevoegd. De community versie is in deze fase reeds beschikbaar voor geïnteresseerden, om de applicatie te testen op juist functioneren.

De volgende elementen worden de komende tijd nog ontwikkeld:

 • Toevoegen tweede (verticale) schaallijn
 • Overrulen van default instellingen per curve, en van berekende tijden
 • Instellen geeltijd per signaalgroep t.b.v. intergroentijden
 • Schalen reeds getekende elementen op nieuwe ondergrond
 • Afronding Nederlandstalige versie: enkele elementen zijn nog niet vertaald

Van de volgende punten is bekend dat er iets moet worden aangepast:

 • De bitmap is soms niet zichtbaar na inladen van een bestand, tot de schermgrootte wordt gewijzigd
 • Afbreken van teken van rijlijnen met esc. gaat soms mis

Huidige planning voor een eerste volledige release: eind maart 2018.

Functionaliteit

Hieronder volgt een meer gedetailleerd overzicht van de kernmerken en functionaliteiten van CalcIt:

 • Eenvoudig en intuïtief intekenen van stopstrepen en rijlijnen op een achtergrond (.png of .bmp)
 • Automatisch berekenen van conflicten en ontruimings- of intergroentijden volgens de methoden uit CROW richtlijn 321
 • Controleren berekende tijden via weergave van gevonden conflicten en gebruikte instellingen
 • Weergeven resulterende tijden

Onderstaande functionaliteiten zijn alleen in de professional versie beschikbaar:

 • Importeren van signaalgroepen (uit een TLCGen regeling, een bestaand “tab.c” bestand, of andere gewenste formaten)
 • Exporteren van tijden (naar een TLCGen regeling, een “tab.c” betand, of andere gewenste formaten)
 • Direct kopiëren van de matrices (berekende tijden en resultaten) vanuit de applicatie, b.v. naar Excel
 • Aanpassen van default tijden en snelheden
 • Handmatig overrulen van instellingen per rijcurve en/of van berekende tijden
 • Wijzigen van de achtergrond en schalen van reeds ingetekende stopstrepen en rijlijnen
 • Doorzichtheid instellen voor getekende rijlijnen en (los daarvan) de achtergrond afbeelding

Screenshots

Screenshots van de huidige community versie:

Schalen van de achtergrond

Intekenen stopstrepen

Intekenen rijlijnen

Bewerken rijlijnen

Controleren berekende conflicten en tijden

Weergave resultaten

14-06-2018, 7:46