YAVC – iVRI Centrale

Voor u als wegbeheerder is verkeerskundig beheer van essentieel belang. Met de iVRI Centrale van CodingConnected kunt u met actuele data van straat direct, snel en continu verkeerskundig beheer uitvoeren.

banner

Waarom de iVRI Centrale van CodingConnected?

De iVRI Centrale is een programma voor dagelijks verkeerskundig beheer, VLOG data verzameling en analyse. De focus ligt op eenvoud, gebruiksgemak en stabiliteit.

Snel & intuïtief

De iVRI Centrale biedt ongekende snelheid bij het werken met uw data

Compact & veelzijdig

Een solide basis met uitgebreide mogelijkheden – ook op maat

Laagdrempelig

Zowel qua kosten als qua implementatie; de inhoud staat centraal

De belangrijkste kenmerken van de iVRI Centrale:

 • Werken met data zonder wachttijden
  De iVRI Centrale analyseert inkomende data bij binnenkomst. De uitkomsten staan dus al klaar, en zijn direct op te vragen – ook wanneer het gaat om gemiddelden over langere periodes.
 • Eenvoudige basis met uitgebreide mogelijkheden
  De centrale is gericht op dagelijks gebruik. De belangrijkste analyses zijn reeds aanwezig. Nieuwe analyses worden continu toegevoegd. Meer info.
 • Volledig voorbereid op mogelijkheden van de iVRI
  Nieuwe functionaliteit, zoals tijd tot groen en tijd tot rood, wordt reeds in de fasenlog weergegeven. De ontwikkeling van de iVRI Centrale sluit daarmee aan op de ontwikkeling van de iVRI.
 • Laagdrempelig qua kosten & implementatie
  De VLOG en analyse data wordt opgeslagen in een database waarbij het ruimtebeslag van de opgeslagen data geminimaliseerd wordt. De iVRI Centrale kent daarnaast geen beperkingen in het aantal aangesloten VRI’s; u kunt dit als wegbeheerder volledig zelf beheren.

Analyses in de iVRI Centrale

Momenteel zijn de volgende analyses beschikbaar: intensiteiten, roodlicht rijders, vroegstarter, cyclustijd, capaciteit en groenbenutting. De iVRI Centrale beschikt daarnaast over een volledig functionele fasenlog.

Analyse resultaten kunnen worden weergegeven in tabelvorm of als grafiek. Tevens kunnen de ruwe events (bv. alle roodrijderd) in een lijst worden weergegeven. Data kan worden opgevraagd voor één dag of als gemiddeldenvoor een selectie van meerdere dagen.

De komende tijd worden de volgende analyses ontwikkeld: ‘wachten op niets’, doorstromingsproblemen openbaar vervoer en tools om detectiestoringen te zoeken

Hoe helpt de de iVRI Centrale mij verder?

U ontvangt een klacht en wilt snel nakijken wat er aan de hand is. Of wellicht heeft u intensiteitsgegevens nodig voor het uitvoeren van een simulatie studie. Zomaar twee typische toepassingen waar de iVRI Centrale uitkomst biedt: u vindt snel wat u zoekt, en kunt verder met de inhoudelijke kant van het werk. Dit is typerend voor de aanpak van iVRI Centrale: de focus ligt op de inhoud en het eenvoudig toegankelijk maken van uw data.

Toepassingen voor de iVRI Centrale zijn bijvoorbeeld:

 • Klachtafhandeling – De iVRI Centrale maakt het mogelijk snel en doeltreffend te zoeken in uw data. U kunt
  • direct in de fasenlog op zoek naar een bepaald tijdstip – ook als dat al een tijd geleden is
  • zoeken naar bijvoorbeeld uitzonderlijk hoge wachttijden, en vervolgens met één druk op de knop het betreffende moment in de fasenlog naar voren halen.
 • Kruispuntanalyse – Direct inzicht in te hoge wachttijden, roodrijders, of verslechterde afhandeling van het OV. De uitkomst kan aanleiding vormen om op straat verder te kijken en het probleem op te lossen.
 • Input voor verkeerskundige studies en projecten – Met de iVRI Centrale heeft in een handomdraai toegang tot betrouwbare intensiteits- of capaciteitsdata, gebaseerd op een selectie van dagen met beschikbare data.
 • Triggers, alerts & rapportages – Omdat de iVRI Centrale data bij binnenkomst direct verwerkt, ontstaat vanzelf de mogelijkheid op basis van de uitkomst van analyses acties uit te voeren, zoals het inlichten van u als wegbeheerder. Ook is het mogelijk periodiek of onder bepaalde voorwaarde rapportages te genereren over de prestaties en status van een VRI. Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar, maar de iVRI Centrale is continu in ontwikkeling, en de ontwikkeling hiervan wordt binnenkort gestart.

Het aanbod van CodingConnected

De beste manier om te ontdekken wat de iVRI Centrale voor u en uw organisatie kan betekenen is door er zelf mee aan de slag te gaan. CodingConnected biedt u deze mogelijkheid door een live demo beschikbaar te stellen. Middels het formulier aan rechterzijde van deze pagina kunt u een persoonlijke inlog aanvragen.

Uiteraard helpen wij u bij vragen over de iVRI Centrale. Neem daartoe contact op een van onze verkeerskundige adviseurs:

 • Menno van de Woude of
 • Cyril Cappendijk

Doorontwikkeling iVRI Centrale

De iVRI Centrale is continu in ontwikkeling. De software is reeds volledig operationeel en wordt al gebruikt door bijvoorbeeld de gemeente Dordrecht. Hieronder volgen een aantal punten die op de planning staan om ontwikkeld te worden.

 • Uitgebreide export mogelijkheden
 • Zoeken naar en exporteren van ruwe events uit de VLOG data
 • Ontwikkeling van aanvullende analyses – ook op verzoek
 • Ondersteuning voor triggers, events & rapportages
 • Verzamelen en verwerken van C-ITS data zoals CAM en SRM berichten
 • Koppeling met andere koppelvlakken zoals IVERA
 • Externe API, waarmee externe applicaties toegang kunnen krijgen tot (delen van) uw data
 • Web client – een ontwikkeling die in gang kan worden gezet wanneer hier voldoende vraag naar is

Technische achtergrond

Hieronder zijn enige technische details van de iVRI Centrale toegelicht.

 • Moderne technieken – De iVRI Centrale wordt ontwikkeld op het .NET Core platform. Dit is een moderne techniek die volledig wordt ondersteund en doorontwikkeld door Microsoft. De software wordt geschreven in C#, waarbij de huidige client gebruik maakt van WPF/XAML en dus uitsluitend op Windows Desktop beschikbaar is. Een web client behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Open source database – Op de achtergrond maakt de iVRI Centrale gebruik van een PostgreSQL database, met de TimescaleDB extensie. Postgres is een van de meest populaire open source databases van het moment, en TimescaleDB een actuele en robuuste manier om tijdseries data op te slaan en toegankelijk te maken binnen Postgres.
 • Bescheiden voetafdruk – Wanneer veel VRI’s op de iVRI Centrale worden aangesloten stelt dit uiteraard eisen aan de gebruikte hardware, voor wat betreft CPU, RAM en opslag ruimte. Bij de ontwikkeling van de centrale wordt veel zorg besteed aan efficientie: deze eisen zijn daarom alleszins te overzien. Als voorbeeld: een setup met 50 VRI’s zal probleemloos draaien op een server met 16 GB RAM, 4-8 logische cores, en een opslag van enkele TBs – waarbij SSD zeer aan te raden is ivm. de performance.
04-11-2019, 6:02