YAVV

Bekijken en analyseren van logging data is essentieel voor het evalueren van de werking van een verkeersregeling. YAVV is hierin behulpzaam: het is een viewer voor het VLOG 3.0.x logging formaat. YAVV staat dan ook voor: Yet Another VLOG Viewer. VLOG 3 is een protocol voor het loggen van verkeersregelkundige data, dat wordt beheerd door Vialis B.V. CodingConnected heeft een licensie om te mogen werken met dit protocol.

Community vs. professional versie

YAVV wordt aangeboden in twee varianten: een “Community versie”, die gratis ter beschikking wordt gesteld, en een betaalde versie voor professioneel gebruik. De community versie is volledig functioneel, maar kent een aantal beperkingen. De verschillen zijn hieronder weergegeven:
VersieCommunityProfessional
PrijsGratisNeem contact op
Visualiseren VLOG 3.0.x data
Visualiseren “signalgroup timings” (TTG/TTR) in de fasenlog **
Automatisch uitlezen VLOG configuratie
Aanpassen zoom niveau
Ordenen elementen middels slepen
Openen meerdere vensters boven/naast elkaar
Visualiseren accuraatheid van voorspellingen

Beta fase

YAVV is momenteel nog bèta software. Dit houdt in dat de applicatie nog in ontwikkeling is, en bepaalde functionaliteiten nog worden ontwikkeld. De community versie is in deze fase reeds beschikbaar voor geïnteresseerden, om de applicatie te testen op juist functioneren, en de juistheid en volledigheid van VLOG 3.0.x bestanden te kunnen nagaan. De volgende elementen worden de komende tijd nog ontwikkeld:
 • Configuratie van weergave: kiezen en ordenen van elementen
 • Configuratie van de kruising: detectors toedelen aan fasen
 • Analyse tooling, zoals: telgegevens, roodrijders
 • Indexering en browsen van files in een mappenstructuur (pro)
 • Zoeken naar bepaalde situaties in de tijd (pro)
 • Openen binaire VLOG files (pro)

Functionaliteit

Hieronder volgt een meer gedetailleerd overzicht van de kernmerken en functionaliteiten van YAVV:
 • Openen en weergeven van VLOG 3.0.x logging data (in ASCII formaat). Aanvullende informatie, zoals start, einde en duur van een staat, wordt met tooltips weergegeven.
 • Automatisch uitlezen van namen van elementen: in VLOG 3.0.x data is de configuratie doorgaans opgenomen in de data stroom. De applicatie zoekt naar deze data en verwerkt die automatisch.
 • Weergave van ‘signal group timings’, ofwel TTG/TTR data: middels weergave van driehoekjes worden in de data opgenomen voorspellingen gevisualiseerd. Met tooltips kan de inhoud van de betreffende berichten worden bekeken. (Zie ook hierboven: dit functioneert momenteel alleen voor kleinere bestanden.)
 • Weergave van “multivalente” in- en uitgangen. In tooltips wordt de waarde van het element weergegeven.
 • Middels een druk op de knop kan voor fasen en uitgangen worden geschakeld tussen weergave van werkelijke (WUS) of gewenste uitsturing (GUS), of beide. De data wordt compact bij elkaar weergegeven.
Onderstaande functionaliteiten zijn alleen in de professional versie beschikbaar:
 • Verslepen van data elementen direct in de viewer (drag & drop)
 • Verticaal en horizontaal zoomen
 • Multi-venster: openen van meerdere faselog vensters boven of naast elkaar

Screenshots

Screenshots van de huidige community versie:

Weergave van signaalgroepen (GUS) en detectoren

Weergave van signaalgroepen (GUS, WUS en timings) en detectoren

Multi venster: twee bestanden gelijktijdig weergeven

17-10-2018, 9:51